Recull

Recull de materials en PDF:

Lunch

Estatuts i reglament de Congressos de la CGT de Catalunya [document]
Senyes d’identitat i funcionament orgànic [apunts] [diapos]
Acció sindical a l’empresa [apunts] [diapos]
Jurídica (Bàsica) [diapos]
Jurídica (Avançada) [diapos]
Introducció a la Negociació Col·lectiva [apunts]
Eleccions sindicals (Bàsic) [diapos]
Eleccions sindicals (Avançat) [diapos]
Salut laboral (Bàsica) [diapos]
Salut laboral (Avançada) [diapos]
Hores sindicals i Delegades de Prevenció [diapos]
El control de la incapacitat temporal [diapos]
Conflictes i acció col·lectiva [apunts] [diapos]
Lluita contra el masclista que portes dins [llibret]
TTIP. Què és i què representa [diapos]
Petita guia d’autodefensa laboral per a precàries [llibret]
Guia bàsica d’acció sindical sobre l’amiant [web] [llibret]
Guia antirepressiva. Drets i llibertats per a la lluita sindical i social [llibret]

%d bloggers like this: